زندگی به سبک خمینی

1- شما دوست دارید چگونه زندگی کنید و فکر می کنید زندگی تان چطور بهتر خواهد شد؟ در اغلب موارد همه دوست دارند بهترین زندگی را داشته باشند و تلاش می کنند تا بهتر زندگی کنند. شاید توجه به همین موضوع بهتر زیستن والبته برخی آسیب هایی که زندگی امروزی را تهدید می کرد ، باعث شد تا مفهوم سبک زندگی مورد توجه مسوولان قرار گیرد و رهبر انقلاب هم تحقق سبک زندگی ایرانی اسلامی را از دغدغه های اصلی شان و اولویت های نظام بدانند.اما اصلاح سبک زندگی و تلاش برای بهتر زیستن ،آن هم برای نسل های تازه ،از همان ابتدا با سئوالاتمختلفی رو به رو بوده است. چرا باید طور دیگری زندگی کنیم؟ مگر روش زندگی خودمان چه ایرادیدارد ؟ این پرسش ها و صدها سئوال از این دست فقط نمونه هایی هستند که والدین ، مربیان ومسئولان ،روزانه باید برای آنها پاسخ هایی منطقی ، قانع کننده واز همه مهم تر با زبان روز داشته باشند.

از اینها که بگذریم و فرض را بر این بگذاریم که با یک فرد یا خانواده قانع شده از جواب ها و آماده پذیرش سبک زندگی جدید مواجه هستیم ، حالا باید به یک سئوال پیچیده تر پاسخ بدهیم که چگونه باید زندگی کنیم؟! کار که به اینجا می رسد در بسیاری موارد ما به سرعت به سراغ در دسترس ترین راه حل ممکن می رویم و به جای معرفی یک روش، یک فرد را به عنوان الگو معرفی می کنیم تا همه مثل او زندگی کنند.

این پیشنهاد بدی نیست همه ما دوست داریم مثل قهرمان های زندگی مان ، زندگی کنیم ، اما متاسفانه این قهرمان ها اغلب یا دست ساز هستند و خیالی یا اینکه اصلا ربطی به دنیای ما ندارند تا بتوانند الگوی ما باشند برای بهتر زندگی کردن.

2-پدر بزرگ های ما ، پدران ما و خود ما ،زندگی در کنار او و با او بودن را تجربه کرده ایم ، سه نسل متفاوت ، روزهای متفاوتی را همراه با تلخی ها و شیرینی ها در کنار او گذرانده ایم. او مثل خود ما بود ، از جنس ما . مثل ما زندگی می کرد ، هر چند می توانست اینگونه نباشد . در روزهای سختی او قهرمان ما بود و در روزهای تنهایی ، پدری می کرد برای مان.

برای ضعیفان دست مهربان و در برابر زورگویان مشت گره کرده، در خانه پدر و بود وهمسر و بیرون از خانه رهبر! وقتی پای اسلام در میان بود با هیچ کسی تعارف نداشت ،حتی اگر از اهل خانه اش بودند. اهل شعار نبود اما وقتی حرفی می زد ، مرد عمل هم بود. یادم نمی آید کسی گفته باشد باید او را با چه نامی صدا بزنیم ، او خودش برای ما " امام" شد، روح الله برای ما امام خمینی شد چون خیلی شبیه بود به قهرمان های شیعه، به 12 امامی که به پیروی از آنها افتخار می کنیم.

این روزها سالگرد روزهایی تلخ است که روح الله با قلبی مطمئن از پیش ما رفت. هر سال در چنین روزهایی برنامه هایی از سوی مسئولان برگزار می شود ، اینها از وظایف ما است و هر سال باید بهتر هم برگزار شود اما به نظر می رسد کمی غفلت کرده ایم و شاید قدری دیر شده باشد تا در پاسخ به نسل هایی که امام ما را ندیده اند و دنبال یک سبک زندگی جدید هستند یک الگوی واقعی ، کامل و در دسترس را معرفی کنیم .

شاید هر خانه ما باید یک نماد از سبک زندگی امام را در خود داشته باشد و شاید وقت آن رسیده که مراکز فرهنگی جلسات بازخوانی زندگی امام را برای نوجوانان امروز برگزار کنند، تا دهه آینده ، دهه زندگی به سبک خمینی باشد، مردی که امام همه امت بود.

/ 0 نظر / 24 بازدید