حرف زیادی

اینجا خانه جدید حرف هایی است گه گاهی فقط در تنهایی ام آنها را با خودم نجوا می کنم

مرداد 96
4 پست
بهمن 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
2 پست
آذر 91
4 پست
شهریور 91
2 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مرداد 90
7 پست
تیر 90
6 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
5 پست
بهمن 89
10 پست
دی 89
9 پست
آذر 89
4 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
2 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
5 پست
تیر 88
4 پست
اسفند 87
2 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
1 پست
مرداد 87
6 پست
تیر 87
4 پست
عکس
1 پست
سوریه
1 پست
اصلاحات
1 پست
ایران
1 پست
فلسفه
1 پست
آبگوشت
1 پست
جامعه
1 پست
هاشمی
1 پست
فتنه_92
1 پست
مطهری
1 پست
شعار
1 پست
مجلس
1 پست
متکی
1 پست
کربلا
1 پست
لاریجانی
1 پست
قطعه_26
1 پست